Intro til vilkår for brug af Sportsmarked.dk

Sportsmarked.dk ApS er et 100% Dansk ejet selskab. Vores hensigt er at virke som formidler for forbrugeren så de kan fortage køb og salg gennem annoncering på vores hjemmeside. Når du besøger Sportsmarked.dk eller benytter ydelser/ tjenester fra denne, accepterer du følgende vilkår. Disse ydelser/ tjenester/ Produkter stilles til rådighed for dig af Sportsmarked.dk ApS, Vejnavn 22, 2100 København Ø, Danmark, CVR-nr. 39194589 (”Sportsmarked.dk”). Denne politik træder i kraft 01-09-2017.

 

Anvendelse af Sportsmarked.dk

Du kan oprette dine annoncer og andet indhold (samlet benævnt ”Indhold”) i relevante kategorier eller områder og accepterer ikke at gøre følgende:

overtræde nogen former for love, herunder Lov om forbrugeraftaler, Købeloven, Aftaleloven og Markedsføringsloven;

krænke nærværende vilkår eller vores Regler for annoncering.

Du erklærer desuden, at du ikke i dine annoncer har til hensigt at være usand eller vildledende.

Du accepterer ikke at krænke tredjemands rettigheder, eksempelvis ved at tilbyde at sælge forfalskede varer eller på anden måde krænke ophavs-, varemærke-, eller andre immaterielle rettigheder;

distribuere eller inkludere spam, kædebreve eller pyramidespil;

distribuere virus eller andre teknologier, der kan skade Sportsmarked.dk eller brugerne af denne samt dens interesser, tjenester eller ejendom og desuden ikke at belaste vores infrastruktur urimeligt eller forstyrre driften af Sportsmarked.dk.

 

Du accepterer, at du ikke:

kopierer, ændrer eller distribuerer andre personers Indhold;

benytter nogen former for robot, søgerobotter, scrapers eller andre automatiske midler til at få adgang til Sportsmarked.dk og indsamle indhold til noget formål uden vores udtrykkelige tilladelse;

sammenstiller eller på anden måde indsamler oplysninger om andre, herunder e-mailadresser, uden deres samtykke;

omgår foranstaltninger, der anvendes til at forhindre eller begrænse adgang til vores ydelser.

 

Fortrydelsesret

 I visse tilfælde kan fortrydelsesretten som beskrevet i lov om forbrugeraftaler (forbrugeraftaleloven) være gældende for din indrykning af Indhold, herunder annoncer, samt for abonnementer, pakkelabels og andre ydelser leveret af Sportsmarked.dk. Nærmere oplysninger om din fortrydelsesret fremgår af de to følgende afsnit.

 

Fortrydelsesret - Annoncer og andet indhold, abonnementer mv.

 Fortrydelsesretten gælder under ingen omstændigheder for Indhold, der i henhold til Sportsmarked.dk’s regler om annoncering eller disse brugervilkår (i) er blevet fjernet fra webstedet eller (ii) er blevet indrykket af brugere, der er udelukket fra at benytte Sportsmarked.dk’s tjenesteydelser, eller (iii) for hvem der gælder særlige begrænsninger.

Medmindre andet aftales, accepterer du at dit Indhold vil blive indrykket/leveret af Sportsmarked.dk inden udløbet af den lovfæstede fortrydelsesperiode. Du accepterer også, at en eventuel fortrydelsesret bortfalder, så snart Sportsmarked.dk har opfyldt aftalen om indrykning af det pågældende Indhold.

Hvis fortrydelsesretten gælder for den tjenesteydelse Sportsmarked.dk leverer, accepterer du, at SPORTSMARKED.DK  er berettiget til at kræve betaling for den del af tjenesteydelsen, der allerede er leveret, såfremt du gør brug af din fortrydelsesret. Er der tale om en annoncerings- eller abonnementsydelse vil denne forholdsmæssige tilbagebetaling blive beregnet ud fra antallet af resterende dage i din annoncerings- eller abonnementsperiode på det tidspunkt, hvor du gør brug af din fortrydelsesret, set i forhold til den aftalte annoncerings- eller abonnementsperiode.

Hvis du gør brug af din fortrydelsesret, vil SPORTSMARKED.DK refundere dig det beløb, du har betalt for tjenesteydelsen fratrukket et beløb, der står i rimeligt forhold til den del af tjenesteydelsen, der allerede er leveret, jf. ovenfor, senest 14 dage efter modtagelse af din fortrydelsesanmodning. Klik her for at få flere oplysninger om, hvordan du gør fortrydelsesretten gældende.

For så vidt angår indrykning af betalingsannoncer på SPORTSMARKED.DK ’s online platforme forpligter SPORTSMARKED.DK sig til at vise de pågældende annoncer indtil de annoncerede varer er solgt eller ikke længere er i din besiddelse, dog aldrig længere end den aftalte annonceringsperiode. Du accepterer, at SPORTSMARKED.DK ’s tjenesteydelse herefter anses for fuldt udført og at en eventuel fortrydelsesret derfor bortfalder.

 

Misbrug af Sportsmarked.dk

Benyt venligst knappen "Rapporter misbrug" på de enkelte annoncer til at fortælle os om eventuelle problemer eller stødende indhold, så vi sammen kan sikre annoncekvaliteten på Sportsmarked.dk .dk. Vi forbeholder os retten til at begrænse eller afslutte vores ydelse, fjerne lagret indhold og træffe tekniske og juridiske foranstaltninger for at afskære brugere fra vores side, hvis vi mener, at de skaber problemer, eller deres handlinger er uforenelige med ordlyden eller ånden i vores politik. Vi kan beslutte os for at benytte nogle af disse foranstaltninger, fjerne lagret indhold eller afskære en bruger fra vores side, men vi påtager os ikke noget ansvar for overvågning af vores side, ydelser eller for uautoriseret eller ulovligt indhold eller brugernes benyttelse af vores hjemmeside eller ydelser.

 

Rettigheder til indhold

Du indvilliger i ikke at kopiere, ændre eller distribuere vores hjemmeside eller dens indhold, ophavsrettigheder eller varemærker.

Ved oprettelse af Indhold på SPORTSMARKED.DK ’s tjenester giver du SPORTSMARKED.DK og hermed koncernforbundne selskaber en ubegrænset, vederlagsfri, uigenkaldelig og overdragelig ret til at tilgængeligøre, ændre og fremstille eksemplarer af hele eller dele af det pågældende Indhold, herunder data, video, tekst og billeder. SPORTSMARKED.DK gør brug af denne ret til eksempelvis lagring og visning af dine annoncer samt til markedsføringsformål.

Du giver derudover SPORTSMARKED.DK ret til at hindre og påtale tredjemands kopiering eller uberettigede anvendelse af hele eller dele af det Indhold du opretter på SPORTSMARKED.DK ’s tjenester, herunder i tilfælde hvor der sker crawling af SPORTSMARKED.DK ’s tjenester eller tjenester hvortil det pågældende Indhold er overført.

Intet i disse vilkår begrænser dine rettigheder til selv at anvende det Indhold, herunder data, tekst og billeder, du opretter på SPORTSMARKED.DK ’s tjenester.

Sportsmarked.dk bruger bla. Youtube til indhold på siden, som man kan se ved vores Challenge når man uploader indhold til sportsmarked.dk via mail, besked eller form. Så accepterer man samtidig at sportsmarked.dk må uploade den tilsendte video og indhold på youtube el. medier. Så længe indholdet befinder sig på dette medie vil vi henvise til deres vilkår.

Ønsker brugeren at få fjernet sit indhold fra vores hjemmeside samt Youtube el. så kan man kontakte os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ved afsendelse indhold accepterer afsenderen at sportsmarked.dk må benytte indholdet til relevant benyttelse. Vi sælger dog ikke dine oplysninger på noget tidspunkt.  

 

Overtrædelse

Retmæssige ejere af ophavsrettigheder, varemærker eller andre immaterielle rettigheder kan rapportere annonceret indhold, som krænker deres rettigheder, og anmode om, at dette indhold fjernes. For at iværksætte dette skal du udfylde formularen"meddelelse om krænkelse", underskrive den og sende den til Sportsmarked.dk . Når vi har modtaget din korrekt udfyldte formular vedrørende krænkelsen, kan du sende rapporter efterfølgende til Sportsmarked.dk via den angivne e-mail-adresse. Bemærk, at denne formular kun skal anvendes til indberetning af krænkende indhold. Brug venligst Kundesupport til alle andre forespørgsler, så vi kan sikre os, at de behandles korrekt og omgående. 

 

Priser og betalinger

Vi opkræver betaling for visse ydelser. Såfremt den ydelse, du bruger, kræver betaling, vil det være muligt for dig at gennemgå og acceptere betalingen (inkl. moms), før du køber ydelsen. Vores priser er opgivet i danske kroner, og vi kan ændre dem fra tid til anden. Vi kan vælge at ændre vores priser midlertidigt for produkter eller nye ydelser. Din betaling til os kan ikke refunderes, og du er ansvarlig for at betale ved forfald. Såfremt du ikke betaler, kan vi begrænse din mulighed for at bruge ydelserne.

 

Pointkonto og -system

Når du registrerer dig som ikke-erhvervsmæssig bruger, vil din konto blive tilknyttet til en Pointkonto.

Du kan vælge at købe eller modtage point som betaling på din Pointkonto kan du udelukkende bruge dette til at betale for ydelser, der stilles til rådighed på Sportsmarked.dk, men du er ikke forpligtet hertil. Såfremt du vælger at indsætte et beløb på din Point Konto, og du kun bruger en del af dette beløb på en ydelse, vil det resterende beløb forblive på din Point Konto. Når du accepterer at købe en eller flere af vores ydelser, der kræver betaling, vil vi automatisk trække Point fra din Point Konto. Såfremt prisen overstiger det beløb, der står på din Point Konto, vil du blive bedt om at foretage en yderligere indbetaling, før du kan købe flere ydelser. Kontroller venligst din Point Konto i din brugerprofil på Sportsmarked.dk for bekræftelses-, saldo- og transaktionsoplysninger; vi vil ikke sende andre kontoudtog. Der betales ikke renter af beløbet på din Point Konto.

 

Nyhedsbrev

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, accepterer du samtidig, at du kan modtage relevante tilbud og reklame via mail, SMS, push og telefonopkald. Nærmere oplysninger om dette findes på vores hjemmeside.

 

Sikkerhed

Kontakt Kundesupport med det samme, hvis du har mistanke om, at din e-mail-adresse eller din adgangskode til Sportsmarked.dk er blevet misbrugt. Sportsmarked.dk vil ikke dække noget tab på din Pointkonto i et større omfang end angivet i den danske lovgivning om visse betalingsmidler, hvis tabet er en følge af, at din e-mail og adgangskode er blevet misbrugt.

 

Lukning af Din Konto

Du kan til enhver tid uden yderligere varsel lukke eller spærre din Sportsmarked.dk konto ved at sende en meddelelse til Kundesupport. Inden for et år efter din konto er blevet lukket, vil vi refundere saldoen på din Pointkonto til dig efter anmodning til Kundesupport. Efter et år kan vi ikke længere refundere saldoen. Vi opkræver et administrationsgebyr (pt. kr. 25, -) for at refundere en saldo på din Pointkonto. Derfor vil vi ikke udbetale saldi på kr. 25, - eller derunder. Hvis du ønsker beløbet på din Pointkonto udbetalt, beder vi dig sende os et registrerings- og kontonummer, hvortil beløbet kan overføres.

 

Promovering

Sportsmarked.dk  stiller nogle supplerende promoveringsværktøjer til rådighed for registrerede brugere, eksempelvis admanager.Sportsmarked.dk. Du har mulighed for at abonnere på disse værktøjer i tegningsperioden mod betaling af det gældende gebyr. Der vil ikke ske tilbagebetaling, såfremt du vælger ikke at benytte dig af det fulde omfang af de ydelser, der er stillet til rådighed, men vi vil foretage refundering, hvis vi af en eller anden grund lukker vores ydelser permanent, inden dit abonnement udløber. Sportsmarked.dk  kan fra tid til anden ændre de ydelser, der stilles til rådighed i vores værktøjer. Såfremt værktøjerne er midlertidigt utilgængelige af en eller anden grund, vil vi forlænge din abonnementsperiode med en tilsvarende periode.

 

Ansvar for oprettelse af Indhold

Du indestår for, at det Indhold du opretter på SPORTSMARKED.DK ’s tjenester, er i overensstemmelse med Sportsmarked.dk ' regler for annoncering, ikke overtræder nogen love (herunder den danske Markedsføringslov) og ikke krænker tredjemands rettigheder. Dette gælder, uanset om oprettelsen af Indhold sker manuelt eller ved brug services (f.eks. ”automatisk overførsel”-funktionen), som tillader Indhold at blive hentet automatisk fra andre hjemmesider.

Såfremt du anmoder SPORTSMARKED.DK om at foretage manuel eller automatisk oprettelse af Indhold ved kopiering fra en hjemmeside eller andet digitalt medie, indskærpes det, at du skal indhente alle nødvendige samtykker/licenser fra tredjemand før SPORTSMARKED.DK  anmodes om at foretage kopieringen.

SPORTSMARKED.DK er berettiget til at fjerne Indhold fra SPORTSMARKED.DK ’s tjenester uden varsel, hvis SPORTSMARKED.DK  vurderer, at det er nødvendigt for at bringe en krænkelse af tredjemands ret til ophør, undgå en sådan eller overholde lovgivningen i øvrigt. SPORTSMARKED.DK forbeholder sig ligeledes retten til at fjerne Indhold, der vurderes at være i strid med Sportsmarked.dk ' regler for annoncering, til skade for SPORTSMARKED.DK ’s goodwill eller i øvrigt upassende.

Du har bevisbyrden for, at din oprettelse af Indhold på SPORTSMARKED.DK ’s tjenester ikke krænker tredjemands rettigheder og skal straks på SPORTSMARKED.DK ’s anmodning, fremlægge dokumentation for at alle nødvendige samtykker/licenser er indhentet.

SPORTSMARKED.DK gennemgår ikke det Indhold du opretter for at sikre, at det ikke krænker tredjemands rettigheder eller dets lovlighed i øvrigt. Du indvilliger i at skadesløsholde SPORTSMARKED.DK  for ethvert tab som SPORTSMARKED.DK  måtte lide og erstatte enhver omkostning, herunder rimelige omkostninger til rådgivere, som SPORTSMARKED.DK  måtte afholde som følge af, at Indhold oprettet på SPORTSMARKED.DK ’s tjenester viser sig eventuelt at krænke tredjemands ret eller stride mod lovgivningen i øvrigt.

 

Sportsmarked.dk's ansvar

Sportsmarked.dk er ikke involveret i selve transaktionen mellem køber og sælger og er ikke selv sælger eller leverandør af varer eller ydelser, der annonceres til salg på dens platforme. Vi påtager os ikke noget ansvar for varer eller ydelser, som du køber ved brug af vores platforme. Du indvilliger i ikke at holde os ansvarlig for ting, som andre brugere annoncerer eller foretager sig. Det meste af vores indhold kommer fra andre brugere, så vi kan ikke garantere for nøjagtigheden af vores indhold eller brugerkommunikation, kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af det, der tilbydes. Vi kan heller ikke garantere kontinuerlig eller sikker adgang til vores ydelser eller Sportsmarked.dk .dk. Som følge heraf fraskriver vi os udtrykkeligt - i det omfang det er lovligt tilladt – alle garantier, indeståelser og betingelser, udtrykkelige eller implicitte, herunder kvalitet, salgbarhed, handelsmæssig kvalitet, egnethed til et bestemt formål, og det der følger af lovgivningen. Vi er ikke ansvarlige for tab, uanset om det drejer sig om penge (herunder fortjeneste), goodwill eller omdømme eller andre særlige, indirekte eller følgeskader, der opstår som følge af din brug af vores hjemmeside og ydelser, selvom du underretter os herom, eller vi med rimelighed kunne forudse muligheden for sådanne skader.

Såfremt vi bliver fundet ansvarlige til trods for de foregående afsnit, er vores ansvar over for dig eller nogen tredjemand (hvad enten dette ansvar er opstået kontraktligt, uden for kontrakt, ved uagtsomhed, objektivt ansvar, lov eller anden måde) begrænset til det største af (a) den samlede betaling, du betaler til os i de 12 måneder forud for den sag, der giver anledning til erstatningsansvar, eller (b) kr. 1.000,-.

 

Personlige oplysninger

Ved at benytte hjemmesider med ydelser, der tilbydes af Sportsmarked.dk ,indvilger du i, at Sportsmarked.dk ApS (den dataansvarlige) indsamler, overfører, lagrer og bruger dine personlige oplysninger på servere placeret i Danmark og den Europæiske Union som nærmere beskrevet i vores fortrolighedspolitik. Du er ansvarlig for, at dine personlige oplysninger er nøjagtige samt for at beskytte oplysninger omkring din adgangskode. Såfremt din adgangskode er blevet misbrugt af en eller anden grund, bør du straks anmode Kundesupport om at ændre din adgangskode og spærre din konto.

 

Annullering af ydelser

Visse ydelser, der leveres af Sportsmarked.dk .dk, er omfattet af Lov om forbrugeraftaler. Denne lov giver forbrugerne mulighed for at annullere køb, der er foretaget via internettet inden for 14 dage, eller indtil en ydelse er produceret eller leveret. Sportsmarked.dk ’ ydelser er produceret og leveret umiddelbart efter købet, og din ret som forbruger til at annullere købet udløber på dette tidspunkt.

 

Generelt

Disse vilkår og de andre relaterede vilkår, der er angivet på Sportsmarked.dk .dk, udgør hele aftalen mellem Sportsmarked.dk og dig og erstatter alle tidligere aftaler. Andre vilkår der vedrører et specifikt produkt eller en specifik ydelse udbudt af SPORTSMARKED.DK har, i tilfælde af uoverensstemmelser, forrang i forhold til disse generelle vilkår.

 

Denne aftale reguleres af lovgivningen i Danmark. Du er indforstået med, at aftalen ikke er underlagt eksklusivt værneting ved domstolene i Danmark. Såfremt Sportsmarked.dk ikke håndhæver nogen særlig bestemmelse, betyder dette ikke, at vi har givet afkald på vores ret til at gøre dette på et senere tidspunkt. Såfremt en domstol finder nogen af disse betingelser ugyldige, vil de resterende betingelser stadig gælde. Vi kan overdrage denne aftale efter eget skøn i overensstemmelse med nedenstående bestemmelser vedrørende underretning herom. Med undtagelse af meddelelser om ulovligt eller krænkende indhold skal dine meddelelser til os sendes med anbefalet post til:

 

Sportsmarked.dk ApS

CVR: 39194589

Fasanvænget 18, 2791 Dragør

 

 

Vi kan opdatere disse vilkår til enhver tid, således at opdateringerne træder i kraft næste gang, du opretter Indhold på SPORTSMARKED.DK ’s tjenester eller efter 30 dage, afhængig af hvad der sker først. Ingen anden ændring af denne aftale vil være gyldig, medmindre den fremsættes skriftligt. Send spørgsmål, kommentarer eller klager til Kundesupport.