Tilbud til piger med drømme og ambitioner.

Vi har fokus på detaljen.

Hvad kan og vil vi?

Vores mission er at hjælpe piger med deres udvikling, eventuelt i samarbejde med deres fodboldklubber. Vi har stor erfaring med fodbold, både som spillere og trænere og begge dele på eliteniveau. Vi har primært arbejdet med unge mennesker, som spiller på eliteniveau, hvor udviklingen har haft vores største fokus.

Vi træner i dag elitepiger, og deres niveau vil vi betegne som værende blandt de bedste herhjemme, både som hold og spillernes individuelle kvaliteter.

Vi udarbejder vores træningsprogrammer, så øvelserne bliver kamprelaterede, hvilket vi mener giver det største udbytte for den enkelte spiller. Vi forsøger så vidt muligt, at komme ud og træne spillerne i deres egne klubber under forudsætning af klubben kan stille en bane til rådighed til os.

Hele vores motivation ligger i at give en ekstra mulighed til de piger, som ønsker at forfølge deres drømme som fodboldspiller uanset om det handler om at blive bedre eller endnu større blive professionel fodboldspiller.

Vejen til drømmen eller målet går igennem vilje og hårdt arbejde samt masser af træning og her kan vi hjælpe til.

* Kompetencetræning
* Motorik og koordination
* Inspirationstræning
* Styrketræning

Hvor kan vi tilbyde træning?

Vi udfører som udgangspunkt vores træningspas om morgenen inden skolen, hvilket giver jeres barn en perfekt start på dagen med fokus på det de elsker.

Vi vil altid forsøge at lave en aftale med med jeres barns fodboldklub om, at træningen kan foregå der og alternativt kigger vi på andre muligheder i jeres kommune.

Vi træner i øjeblikket i hhv. Topdanmark Hallen og Indoor Club i Ballerup.

Noget for dig?

Kontakt Fodboldfokus.dk

Galleri - se vores træningsbaner